Najgorsze wpadki budowlane 2016 Budowlańcy na bakier z przepisami BHP filmiki worst building

Koszt budownictwa mieszkaniowego

Podane ceny natrysku są cenami orientacyjnymi. Ostateczna wycena może się nieznacznie różnić w zależności od producenta użytego materiału.

Cena dotyczy jednego metra kwadratowego o wskazanej poniżej grubości.

Ceny są podane w wartości netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT:

8% dla budownictwa mieszkaniowego

23% dla pozostałych obiektów

  Piany otwarto komórkowe:

Piany o gęstości od 8 do 12 kg/m3, lekki i elastyczny materiał o otwartej strukturze komórek, współczynnik lambda ok.0,035 W/mK.

Materiał do termoizolacji poddaszy, izolacji akustycznych ścian działowych i.t.p.

Nie jest materiałem wodoodpornym.

  Piany zamknięto komórkowe:

Piany o gęstości 35-45 kg/m3, sztywny materiał o zamkniętej strukturze komórek, współczynnik lambda ok. 0,021 W/mK.

Materiał do termoizolacji i hydroizolacji, hal, chłodni przechowalni, ścian fundamentowych, stropów i.t.p.

Jest to materiał wodoodporny.

  Piany zamknięto komórkowe o dużej gęstości

Piany o gęstości 50-60 kg/m3 sztywny materiał o zamkniętej strukturze komórek, współczynnik lambda ok. 0,021 W/mK.

Materiał do termoizolacji i hydroizolacji, hal, chłodni przechowalni, ścian fundamentowych, stropów, zewnętrznych dachów płaskich i.t.p.

Posiada bardzo dużą odporność na ściskanie, stosowany w miejscach wymagających materiałów o dużej odporności mechanicznej.

Jest to materiał wodoodporny.

Ceny natrysku polimoczników i innych warstw zabezpieczających z uwagi na bardzo dużą różnorodność materiałów ustalane są indywidualnie.

Source: http://jtbs.info/Watch video:

Najgorsze wpadki budowlane 2016 Budowlańcy na bakier z przepisami BHP filmiki worst building

Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym  w Jeleniej Górze 30 listopada 1999 roku w rejestrze handlowym pod nr H 2434, a następnie w Krajowym Rejestrze Sądowym – Sąd Rejonowy dla Wrocław –Fabryczna- IX wydział Gospodarczy -  Nr KRS 0000021794.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.992.000,00 zł

Większościowym udziałowcem Spółki Jeleniogórskie TBS Sp. z o.o. jest Gmina Jelenia Góra, która posiada 87,49 % kapitału.

Spółka działa na podstawie następujących aktów prawnych:

Przedmiotem działania Spółki są wszystkie czynności związane z  zapisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanymi w art. 27 ust. 1 i 2 tejże ustawy (Dz. U. z 2013 r., poz. 255), a w szczególności:

Jeleniogórskie TBS Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego.

28 czerwca 2012 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jeleniogórskiego TBS Sp. z o.o. przyjęło Kierunki działania JTBS Sp. z o.o. na rok 2012.

26 października 2012 roku w wyniku realizacji Kierunków działania na rok 2012 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jeleniogórskiego TBS Sp. z o.o. podjęło Uchwałę wyrażającą zgodę na zawiązanie przez Jeleniogórskie TBS Sp. z o.o. spółki celowej „Tanie Mieszkanie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze. Podjęto również uchwały wyrażające zgody na wniesienie do spółki wkładu pieniężnego oraz aportów rzeczowych w postaci nieruchomości gruntowych, projektu budowlanego i koncepcji architektonicznej.

W dniu 02 listopada 2012 została zawiązana Spółka: TANIE MIESZKANIE Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze jako spółka celowa Jeleniogórskiego TBS Sp. z o.o., który pozostaje jedynym wspólnikiem Spółki. Zadaniem spółki jest w szczególności realizacja projektów budowlanych i następnie ich sprzedaż w systemie deweloperskim. Zyski ze sprzedaży w postaci dywidendy mają trafić do właściciela tj. Jeleniogórskiego TBS Sp. z o.o.

Spółka została powołana na czas oznaczony, do dnia sprzedaży ostatniego wybudowanego lokalu mieszkalnego.

Source: http://fbnizolacje.com/index.php/cennikLeave a Replay

Submit Message