5 sposobów na... DEKOROWANIE ŚCIAN

Wzornictwo mieszkań

5 sposobów na... DEKOROWANIE ŚCIAN


Articles about Wzornictwo mieszkań

What articles can you find about Wzornictwo mieszkań:

Ravnanje z odpadki

JP Komunala d.o.o. Mozirje izvaja javno službo zbiranja komunalnih odpadkov za dve občini in sicer za občino Mozirje in občino Rečica ob Savinji v okviru obrata ravnanja z odpadki.

Delež prebivalcev vključenih v storitev zbiranja odpadkov je več kot 90,0 %.

Leta 2015 smo nabavili posode za odpadno embalažo (rumen pokrov) in jih razdelili med uporabnike storitev. Uredba o odpadkih (Ur. list RS, št. 37/15 in 69/15) in Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11, 18/14, 57/15, 103/15)  sta namreč spremenili način zbiranja odpadkov na »ekoloških otokih« na ta način, da sta dopustili zbiranje na teh mestih le še za papir in steklo, ne več pa za kovinsko in plastično embalažo.

V skladu z odloki, uredbami in pravilniki s področja ravnanja s komunalnimi odpadki podjetje izvaja GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na naslednji način:

Komunalne odpadke, ki jih predpisi ne določajo kot ločene frakcije ter druge ne komunalne odpadke (gradbeni material, strešna kritina) mora izvajalec v zbirnem centru sprejeti, vendar pa stroški ravnanja s temi odpadki ne bremenijo GJS zbiranja komunalnih odpadkov, ampak jih morajo uporabniki plačati ob dovozu v zbirni center.

Kjer ni možna dostopnost s smetarskim vozilom so organizirana skupna odjemna mesta (Lepa Njiva, Šmihel, Radegunda, Poljane).

Za potrebe ravnanja s komunalnimi odpadki je na tej dejavnosti sedem zaposlenih, od teh je eden stalno prisoten za potrebe zbirnega centra. Sicer so to kombinirana delovna mesta in se ti znotraj prerazporedijo tudi na dejavnost odvajanja in čiščenja.

Za kosovne odpadke imamo urejen zbirni center, ki je lociran v bližini čistilne naprave v Lokah pri Mozirju. Uporabniki lahko svoj kosovni odpad v zbirni center pripeljejo v delovnem času Komunale, zbirni center pa je odprt tudi ob sobotah dopoldne.

ZBIRNI CENTER MOZIRJE

ZBIRANJE ODPADNE EMBALAŽE

ZBIRANJE EMBALAŽE – LETAK

Koledar odvozov bioloških odpadkov v letu 2016

Koledar odvozov odpadkov v letu 2016

Naredimo več z manj

Zbiranje in odvoz odpadkov v letu 2017

Source: http://cankova.si/sl/page.asp?id_informacija=510&id_language=1&id_meta_type=39Zbirni center za ločeno zbiranje frakcij Cankova

Info: 041-707-919

- zimski čas (november – marec):      sreda                   med   15.00 in 17.00 uro in - poletni čas (april – oktober):          sreda                   med   15.00 in 18.00 uro.

Zbirni center za ločeno zbiranje frakcij je lociran ob čistilni napravi Cankova, tik pred mejnim prehodom Cankova. Namenjen je gospodinjstvom za deponiranje ločeno zbranih odpadkov. Poleg gospodinjstev iz Občine Cankova so souporabniki centra tudi gospodinjstva iz Občin Kuzma in Rogašovci.

V zbirnem centru se lahko oddajo naslednje ločeno zbrane frakcije:

Papir: Odlaga se: časopis, odpadna embalaža iz papirja, kartona, lepenke, knjige, zvezki, prospekti, kartoni, katalogi, revije, pisemski in ovojni papir. Ne odlaga se: odpadna embalaža od mleka in pijač, onesnažen papir, higienski papir, celofan, kopirni papir, lepilni trakovi, plastika, tapete, vreče za krmila in cement.

Steklo: Odlaga se: steklenice, kozarci za konzerviranje, male stekleničke za parfume in kozmetiko, druge votle steklene posode. Ne odlaga se: keramika, porcelan, glinasti izdelki, žično steklo, vezno steklo, avtomobilsko steklo, ogledala, zamaški, steklenice iz umetnih snovi, žarnice, okensko steklo, svetlobne in neonske cevi, pokrovi.

Plastika: Odlaga se: samo prodajna embalaža iz plastičnih mas (PE, PET, PVC), plastenke, plastični kozarci, plastične vreče, kozarci od jogurta, posode od margarine in podobno. Ne  odlaga se: ostala plastika, ki ni namenjena embalaži (otroške stvari, talne ploščice ...).

Kovine: Odlaga se: očiščene pločevinke, očiščene konzerve, pločevinke od pijač (iz aluminija in bele pločevine), pločevinasta posoda (ponve, lonci), pločevinaste igrače, alu folija, vsi drugi majhni kovinski odpadki (

Source: http://komunala-mozirje.si/dejavnosti/ravnanje-z-odpadki/

Leave a Replay

Submit Message